Bibliografické formuláre

Zápis bibliografických údajov prebieha v špeciálne navrhnutých formulároch, ktoré sú prispôsobené špecifikám jednotlivých typov dokumentov. Formulár sa skladá zo skupín údajov na zálade ich typovej príbuznosti (názvové údaje, vydavateľské, autorské a pod.). Používateľ zapisuje údaje prechodom týchto údajových blokov. Celý proces zápisu uľahčujú používateľom viaceré systémové nástroje a pomôcky ako napríklad: kódovníky, registre, našepkávače alebo automatické kontroly správnosti a úplnosti. Počas zápisu sa v hornej časti vytvára kontroľný náhľad záznam vo formáte ISBD. Záznam je možné uložiť do troch rôznych stavoch:

  1. rozpísaný
  2. uložený
  3. potvrdený

Náhľad formulára:

formular x formular x2

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: